400 kV linija Kozienice-Milosna

Technologinis kelias ir darbo platformos durpyne 400 kV elektros linijos statybos aikštelėje.