Fotoelektros ūkis Przykona

Įvažiavimo, skirto transformatoriui, skirtam fotovoltiniam ūkiui Przykonos mieste statyti, sutvirtinimas.