Maszt telekomunikacyjny Trepcza

Droga technologiczna do budowy masztu w m. Trepcza