Vyslos nerija

Vislos nerijos laivybos kanalo statybos hidrotechnikos darbų darbinės baržos denis.