Kielcai, gręžimas su gidu

Laikinas privažiavimo kelias vairuojamojo gręžimo paleidimo kameros statybai.