13 trafostočių per savaitę

13 transformatorinių per vieną savaitę!
Ėmėmės iškrauti, pritvirtinti pagrindus ir įkelti 13 transformatorių stočių elementus! Visą operaciją suplanavome per 5 darbo dienas, pristatėme daugiau kaip 1200 m2 laikinų paviršių, 3 montavimo komandas ir du 60 ir 100 tonų keliamosios galios ratinius kranus. Visos stotys saugiai atvyko į numatytas vietas ir buvo sumontuotos pagal planą!